Liggende PMS 485@4x-100.jpg


RescuePal består av kvalifisert helsepersonell som har formell og praktisk kompetanse.

  • Vi leverer tjenester til privatpersoner, lag/organisasjoner, bedrifter og profesjonelle aktører.
  • For oss er det viktig at tjenesten leveres på nivå etter kundens behov.
  • Vi er konkurransedyktige på pris og tilbyr tjenester av høy kvalitet.
Ønsker du
  • Kjøp, leie eller leasing av medisinsk utstyr / hjertestarter / førstehjelpsutstyr
  • Kurs, opplæring, eller utvikling av kompetanse
  • Risiko og beredskaps vurdering
  • Medisinsk beredskap

    Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.


Vi som driver RescuePal er utdannet innen helse og medisin og jobber operativt innen faget.
Vi har medarbeidere og samarbeidspartnere som bistår på de områdene kunden har behov for.

Litt mer om oss:

97B26808-D93E-4500-818D-801C5C096308

Christian Christensen
BSc,MSc Intensivsykepleier, videreutdanning i offshoresykepleie.
Daglig leder

Bakgrunn fra somatisk og psykisk helsetjeneste, prehospitalt arbeid, legevakt, akuttmottak, intensivavdeling og kardiologisk avdeling.
Videre har Christian jobbet i i bedriftshelsetjeneste som HMS - Rådgiver og som offshoresykepleier. Christian har erfaring med prosjektering av helsetjeneste offshore både relatert til utstyr, lovkrav og system.
Christian har en solid bakgrunn relatert til undervisning gjennom de siste 20 årene.

Børge

Børge Hognestad
BSc, Sykepleier, Paramedic, Ambulansearbeider, utdannet redningsmann. 

Børge har en solid arbeidserfaring gjennom >30 år i 
prehospital tjeneste, akuttmottak, og medisinsk nødtelefon.
Børge har jobbet med opplæring for private, bedrifter, videregående skoler, politiet, universitet, offshore samt ved medisinsk simuleringssenter.
Børge har bla. ledet etablering av nasjonale 
standarder for brann og redningsetat (akutthjelper) og jobbet med nasjonale kurs for frivillige beredskapsorganisasjoner. 

Terje

Terje Myrstad
Intensivsykepleier, spesialkompetanse i kardiologi og hjerterytmer

Håkon

Håkon Bjorheim Abrahamsen
BSc, MD, PhD, Speialist i anestesiologi, Ingeniør med spesialisering i medisinsk teknologi og kybernetikk
Medisinsk ansvarlig,

Hva skjer på Instagram…